Loft

Innblåsing av isolasjon på nye kald loft

Overlegent på alle måter

Innblåsing av isolasjon på kald loft er svært gunstig og effektivt

Den innblåste isolasjonen legger seg perfekt rundt alle typer konstruksjoner. Det oppstår ingen skjøter eller glipper i isolasjonen. I tillegg går arbeidet raskt og har minimalt med avfall.

Den innblåste isolasjonen har en isolasjons verdi som oppfyller ved riktig installering kravene i TEK

Det behøves ikke å gjøre spesielle konstruksjons tiltak eller oppbygginger for å blåseisolere kald loft.

Dampsperren må være montert og lektet.

Det installeres over 400 m2 isolasjon på en vanlig dag.

Kontakt oss idag!

Har du noen spørsmål, så bruk skjemaet nedenfor eller ring oss på 91195911.

Tidligere arbeid