Blåseisolering

Vi isolerer nye og gamle hus ved innblåsing av isolasjon.

Vi har 4 blåsebiler som jobber over hele østlandsområdet.

Hver bil har en kapasitet på ca 400 m2 loft pr dag

Innblåsing av Glava er effektivt og svært konkurranse dyktig på pris, og i 2017 isolerte vi over 1000 nye og gamle hus.

Blåseisolering AS

Vi Isolerer nye og gamle hus ved innblåsing av isolasjon.

Vi har 4 blåsebiler som jobber over hele østlandsområdet.

Hver bil har en kapasitet på ca 400 m2 loft pr dag

Innblåsing av Glava er effektivt og svært konkurranse dyktig på pris, og i 2017 isolerte vi over 1000 nye og gamle hus.

Ta kontakt med oss på tlf: 91195911

Etterisolering

Å etterisolere med GLAVA® Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

ETTERISOLERING AV ELDRE HUS

De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en kjennsgjerning at de også har mye større fyringsutgifter enn nyere hus. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger.

I eldre hus som er bygget før mineralull for alvor ble tatt i bruk, er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt (konveksjon) og varmetransporten gjennom konstruksjonen blir stor. Dette, sammen med de utettheter som ofte forekommer i konstruksjonen, fører til trekklignende forhold og kalde gulv. Det mest optimale isolasjonsresultatet vil oppnås ved fjerning av eventuell stubbloftsleire. Dette kan imidlertid være arbeidskrevende og må vurderes i hver enkelt tilfelle.

UTFØRELSE

Innblåserfirmaene har normalt ingen problemer med å finne alle hulrommene i konstruksjonen og har utstyr for å få fylt disse med isolasjon. Moderne teknikk og fagfolk er garanti for et godt resultat. GLAVA® har i en årrekke samarbeidet med utvalgte firmaer over hele landet. Bruk av disse sikrer en håndverksmessig forsvarlig utførelse, og stikkprøvekontroller med termofotografering utført av frittstående konsulentfirmaer har bekreftet dette.

  • Varighet 1-2 dager
  • Det bores ca. 35 mm store hull i ytterpanelet
  • Konstruksjonen blir undersøkt slik at alle hulrom blir lokalisert
  • Det blåses inn GLAVA® blåsull i hulrommene
  • Borehullene i ytterpanelen tettes med trespuns, som evt. sparkles før det overmales/flekkmales

Resultat: Lavere fyringsutgifter og bedre bokomfort.

Se artikkel om etterisolering her

Etterisolering

Å etterisolere med GLAVA® Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

ETTERISOLERING AV ELDRE HUS

De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en kjennsgjerning at de også har mye større fyringsutgifter enn nyere hus. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger.

I eldre hus som er bygget før mineralull for alvor ble tatt i bruk, er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt (konveksjon) og varmetransporten gjennom konstruksjonen blir stor. Dette, sammen med de utettheter som ofte forekommer i konstruksjonen, fører til trekklignende forhold og kalde gulv. Det mest optimale isolasjonsresultatet vil oppnås ved fjerning av eventuell stubbloftsleire. Dette kan imidlertid være arbeidskrevende og må vurderes i hver enkelt tilfelle.

UTFØRELSE

Innblåserfirmaene har normalt ingen problemer med å finne alle hulrommene i konstruksjonen og har utstyr for å få fylt disse med isolasjon. Moderne teknikk og fagfolk er garanti for et godt resultat. GLAVA® har i en årrekke samarbeidet med utvalgte firmaer over hele landet. Bruk av disse sikrer en håndverksmessig forsvarlig utførelse, og stikkprøvekontroller med termofotografering utført av frittstående konsulentfirmaer har bekreftet dette.

  • Varighet 1-2 dager
  • Det bores ca. 35 mm store hull i ytterpanelet
  • Konstruksjonen blir undersøkt slik at alle hulrom blir lokalisert
  • Det blåses inn GLAVA® blåsull i hulrommene
  • Borehullene i ytterpanelen tettes med trespuns, som evt. sparkles før det overmales/flekkmales

Resultat: Lavere fyringsutgifter og bedre bokomfort.

Tak med kaldt loft

Utblåst glassull gir meget god tilslutning rundt takstolenes gurter og staver. Ute ved raftet skal laftepappen trekkes lenger opp en ved bruk av plater/matter. GLAVA® anbefaler at raftepappen avsluttes minimum 20 cm i overkant av ferdig utblåst isolasjon. For å sikre at loftet kan inspiseres uten at det blir tråkk i isolasjonen, bør den alltid beskyttes med en oppforet gangbane i midtfeltet.

Oversikten under viser U-verdien for blåseull på kalde loft.
U-verdi kravet etter dagens byggeforskrifter er U= 0,13 W/m2K.

U-Verdi - Isolasjonsevne Blåseull på kalde loft

Forutsetter husbredde = 8 m.
1) Med 36 x 98 mm vil verdien bli 0,01 bedre. Ved bruk av I-bjelke oppnås samme resultat som for 48 x 148 mm.

Tak med kaldt loft

Utblåst glassull gir meget god tilslutning rundt takstolenes gurter og staver. Ute ved raftet skal laftepappen trekkes lenger opp en ved bruk av plater/matter. GLAVA® anbefaler at raftepappen avsluttes minimum 20 cm i overkant av ferdig utblåst isolasjon. For å sikre at loftet kan inspiseres uten at det blir tråkk i isolasjonen, bør den alltid beskyttes med en oppforet gangbane i midtfeltet.

Oversikten under viser U-verdien for blåseull på kalde loft. U-verdi kravet etter dagens byggeforskrifter er U= 0,13 W/m2K.

U-VERDI - ISOLASJONSEVNE BLÅSEULL PÅ KALDE LOFTwww.glava.no

Isolasjons- tykkelse

[mm] U-verdi [W/m2K]
48 x 98 mm undergurt 48 x 148 mm undergurt
Isolasjonsklasse 42 Isolasjonsklasse 42

200 0,210 0,218
250 0,168 0,173
300 0,140 0,143
350 0,120 0,122
400 0,105 0,107
450 0,094 0,095
500 0,084 0,085

Forutsetter husbredde = 8 m.

1) Med 36 x 98 mm vil verdien bli 0,01 bedre.

Ved bruk av I-bjelke oppnås samme resultat som for 48 x 148 mm.

Betongsaging

Vi tilbyr betongsaging og kjærneborring av gulv og vegger.

Eksempler på priser

-Pris på utskjæring av døråpningi betong/mur intill 25 cm tykkelse mål 80x210 kr 8500 eks. mva.
-Pris på utskjæring av vindus åpning intill 25 cm tykkelse mål 80x120 kr 5500 eks. mva.
-Kjerneborring av hull i vegg og dekker fra 30mm til 500mm
-Graving med 0,8 t til 8 tonn maskin
-Tildekking vannsuging osv pr time.
-Kjøring kr 4,5 pr km eks. mva.

Ta kontakt med oss på tlf: 91195911

Betongsaging

Vi tilbyr betongsaging og kjærneborring av gulv og vegger.

Eksempler på priser

-Pris på utskjæring av døråpningi betong/mur intill 25 cm tykkelse mål 80x210 kr 8500 eks. mva.
-Pris på utskjæring av vindus åpning intill 25 cm tykkelse mål 80x120 kr 5500 eks. mva.
-Kjerneborring av hull i vegg og dekker fra 30mm til 500mm
-Graving med 0,8 t til 8 tonn maskin
-Tildekking vannsuging osv pr time.
-Kjøring kr 4,5 pr km eks. mva.

Ta kontakt med oss på tlf: 91195911

Betongsaging

Vi tilbyr betongsaging og kjærneborring av gulv og vegger.

Eksempler på priser

-Pris på utskjæring av døråpningi betong/mur intill 25 cm tykkelse mål 80x210 kr 8500 eks. mva.
-Pris på utskjæring av vindus åpning intill 25 cm tykkelse mål 80x120 kr 5500 eks. mva.
-Kjerneborring av hull i vegg og dekker fra 30mm til 500mm
-Graving med 0,8 t til 8 tonn maskin
-Tildekking vannsuging osv pr time.
-Kjøring kr 4,5 pr km eks. mva.

Ta kontakt med oss på tlf: 91195911

Granli Entrepenør as

Vi har 3 lærlinger 6 tømrere en murer og en byggmester.

Vi utfører alt i fra små oppdrag som bygging av terrasser til oppsetting av nye hus

Vi utfører alt innen bygg og anleggs entrepriser

Vi har svært omfattende erfaringer innen rehabiltering og energi oppgradering av gamle boliger.

Ta kontakt med oss for en gratis befaring av ditt byggeprosjekt.

Vi kan også bistå ditt byggeprosjekt som konsulent

Ta kontakt med Granli Entrepenør as på tlf: 97744977

Granli Entrepenør as

Vi har 3 lærlinger 6 tømrere en murer og en byggmester.

Vi utfører alt i fra små oppdrag som bygging av terrasser til oppsetting av nye hus

Vi utfører alt innen bygg og anleggs entrepriser

Vi har svært omfattende erfaringer innen rehabiltering og energi oppgradering av gamle boliger.

Ta kontakt med oss for en gratis befaring av ditt byggeprosjekt.

Vi kan også bistå ditt byggeprosjekt som konsulent

Ta kontakt med Granli Entrepenør as på tlf: 97744977

Utleie

Har du behov for å leie noe?

Vi har:

Leiligheter

Eneboliger

Verktøy og maskiner

Hengere og varebiler

som leies ut da de ikke brukes av oss.

Ta kontakt med oss på tlf: 91195911 for mer informasjon

Utleie

Har du behov for å leie noe?

Vi har:

Leiligheter

Eneboliger

Verktøy og maskiner

Hengere og varebiler

som leies ut da de ikke brukes av oss.

Ta kontakt med oss på tlf: 91195911 for mer informasjon

Kontakt
Industrivegen 5, 2100 SKARNES
Åpningstider: Man - Fre 08-16

Om oss
Hvordan det hele startet

Granli.no blåseisolering er videreføringen av Byggmester A.Granli as sin virksomhet. Byggmester A.Granli startet i 1983 med innblåsing av Glava isolasjon.

Vår andre maskin

I frem til 1985 hade vi økende oppdrags mengde Kraftigere maskineri innkjøpt som var montert på en tilhenger.

Vår første blåsebil

Økt oppdrags mengde medførte at denne maskinen ble montert på en laste bil. I 1989 medførte stadig økende oppdragsmengde at vi kjøpte en liten lastebil som vi monterte fast maskinen på.

Vi ble flere

I 2003 ble sønnen til A.Granli en del av virksomheten først som isolatør i 10 år og deretter som daglig leder

Oppkjøp av konkurrenter

Det konkurrende selskapet Blåseisolering var Østfolddistriktet sin Glava innblåser. A.Granli og sønnen kjøpte dette selskapet og Granli isolering og betongsaging ble dannet. Det nye selskapet bestod av maskiner og teknikk fra både A. Granli A.S og Blåseisolering A.S

Markeds profil

Granli kjøper domenet Granli.no
Samt 2 mindre innblåsings selskaper som gikk konkurs i 2017.
Granli.no blir merkenavnet og markedsprofilen for driften til selskapene.

2018

Granli deler virksomheten i geografiske områder
Granli.no blåseisolering Akershus og Østfold Vestfold A.S
Granli.no blåseisolering Hedmark Oppland A.S
1200 Hus ble isolert i 2017

Om oss
Hvordan det hele startet

Granli.no blåseisolering er videreføringen av Byggmester A.Granli as sin virksomhet. Byggmester A.Granli startet i 1983 med innblåsing av Glava isolasjon.

Vår andre maskin

I frem til 1985 hade vi økende oppdrags mengde Kraftigere maskineri innkjøpt som var montert på en tilhenger.

Vår første blåsebil

Økt oppdrags mengde medførte at denne maskinen ble montert på en laste bil. I 1989 medførte stadig økende oppdragsmengde at vi kjøpte en liten lastebil som vi monterte fast maskinen på.

Vi ble flere

I 2003 ble sønnen til A.Granli en del av virksomheten først som isolatør i 10 år og deretter som daglig leder

Oppkjøp av konkurrenter

Det konkurrende selskapet Blåseisolering var Østfold distriktet sin Glava innblåser. A.Granli og sønnen kjøpte dette selskapet og Granli isolering og betongsaging ble dannet. Det nye selskapet bestod av maskiner og teknikk fra både A. Granli A.S og Blåseisolering A.S

Markeds profil

Granli kjøper domenet Granli.no
Samt 2 mindre innblåsings selskaper som gikk konkurs i 2017.
Granli.no blir merkenavnet og markedsprofilen for driften til selskapene.

2018

Granli deler virksomheten i geografiske områder
Granli.no blåseisolering Akershus og Østfold Vestfold A.S
Granli.no blåseisolering Hedmark Oppland A.S
1200 Hus ble isolert i 2017

Granli.no
Vi utfører isolering av nye og gamle hus. Vi har entreprenørvirksomhet med 8 tømrere og utfører betongsaging og kjerneboring.
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 91195911
e-post: post@granli.no eller via vårt kontaktskjema.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Åpnings tider
Man-Fre: 8-16
Addresse Industrivegen 5
2100 Skarnes