20200117_105451[1]

Etterisolering med Glava: En miljøvennlig løsning for CO2-reduksjon

I dagens samfunn er det økende fokus på å redusere klimagassutslipp og finne miljøvennlige løsninger. Et viktig område der vi kan oppnå betydelige miljøgevinster er gjennom etterisolering av bygninger. En effektiv metode for etterisolering er ved bruk av Glava, et ledende merke innen isolasjonsprodukter. Ved å etterisolere med Glava kan man oppnå både energibesparelser og reduserte CO2-utslipp.

En av de mest betydningsfulle miljøfordelene ved etterisolering med Glava er reduksjonen av CO2-utslipp knyttet til strømforbruk.

Når et bygg ikke er tilstrekkelig isolert, lekker varmen ut og kulden trenger inn. Dette fører til at oppvarmingssystemet, som ofte er basert på fossile brensler, må jobbe hardere for å opprettholde en behagelig temperatur innendørs. Ved å etterisolere bygget med Glava, kan man redusere varmetapet betydelig, noe som fører til mindre behov for oppvarming og dermed lavere energiforbruk.

Glava etterisolering bidrar til å redusere CO2-utslipp på to måter. For det første reduseres behovet for oppvarming av bygget. Ved å redusere energiforbruket, reduserer man også mengden fossile brensler som brukes til å produsere elektrisitet. Dette fører til lavere utslipp av CO2 og andre skadelige klimagasser. For det andre kan man ved å etterisolere med Glava også redusere behovet for installasjon av ekstra kjølesystemer eller klimaanlegg om sommeren. Dette fører til mindre bruk av elektrisitet til kjøling og dermed ytterligere reduksjon i CO2-utslipp.

Teknisk sett er Glava en høykvalitets isolasjonsløsning som er utviklet for å gi optimal varmebeskyttelse. Produktet er laget av mineralull, som er et materiale med gode isolasjonsegenskaper. Mineralullen består hovedsakelig av resirkulert glass, som gjør Glava til et bærekraftig alternativ. Produktet er også ikke-brennbart og har god lydisolasjonsevne.

Isolering av bygg.

Isolering av bygg.

Når man etterisolerer med Glava, er det viktig å følge produsentens anbefalinger og sikre riktig installasjon.

Ved å sikre en god og jevn isolasjon rundt hele bygget, kan man oppnå maksimal effekt av etterisoleringen og dermed optimal energibesparelse. Det anbefales å benytte seg av profesjonelle installatører for å sikre at jobben blir utført korrekt og for å oppnå de beste resultatene.

Hvis man ser på livssyklusanalysen av Glava, vil man se at selv om det er noe CO2-utslipp knyttet til produksjonen av Glava isolasjon, er de langvarige CO2-besparelsene som oppnås gjennom redusert energiforbruk mye høyere. Dette understreker hvordan etterisolering med Glava er et levedyktig og effektivt tiltak for å redusere CO2-utslipp over tid.

I tillegg til CO2-reduksjon, gir etterisolering med Glava flere andre fordeler. Det gir for eksempel forbedret komfort ved å opprettholde en jevn temperatur innendørs, reduserer støy utenfra og bidrar til bedre inneklima ved å redusere trekk og fuktighet. Alle disse fordelene gjør at boliger og bygninger blir mer attraktive og kan øke verdien på eiendommen.

Etterisolering med Glava er en investering i både miljøet og bygningens livskvalitet.

Det er et effektivt tiltak for å oppnå lavere energiforbruk og reduserte CO2-utslipp, samtidig som det forbedrer bygningens komfort og verdi. I en tid der vi alle søker å redusere vår klimapåvirkning, er etterisolering med Glava en smart, bærekraftig og miljøvennlig løsning.

Les om hvorfor blåseisolering er helt genialt her.

Etterisolering av loft

Etterisolering av loft.

Her finner du Granli Isolering:

Facebook

Instagram

Tiktok

Har du noen spøsmål om isolasjon?
Send en henvendelse under!

Adresse(Påkrevd)